מפת מסלול מקצה קצר 1 ק"מ - "הלב הבריא"
מפת מסלול מקצה בינוני 2.6 ק"מ - "הלב החזק"
מפת מסלול מקצה ארוך 4.5 ק"מ - "מעבר לכף"חסויות
http://www.haifa.muni.il/haifa/Pages/homepage.aspx
ZOGG
neh