מקצה ארוך 4.2 ק"מ – מתחיל ברכבל התחתון בבת גלים, מסיים בחוף הכרמל. אפשר לחזור 1 ק"מ ברגל או בהקפצת אוטובוס


מקצה בינוני 2.5 ק"מ – מתחיל בחוף הכרמל מסיים בחוף דדו (סוכה 3 – מסעדת מדרחוף)


מקצה קצר 1 ק"מ – מתחיל ומסיים בסוכה 3 בחוף דדו


חסויות
https://www.haifa.muni.il/Pages/default.aspx
neh